Slavnostní předání cen XVI. ročník (2010)

Proslov rektora UK, J. M. prof. RNDr. Václava Hampla, CSc.

projev J. E. Víctora Juliána Hernándeze Leóna