Nástin vývoje Iberoamerické ceny

Projev profesora RNDr Josefa Pacáka, emeritního rektora UK a spoluzakladatele Premio Iberoamericano, k 10. výročí založení této ceny

Vaše Magnificence, Vaše Excelence, studenti, dámy a pánové,

Především bych chtěl vyjádřit své upřímné díky za pozvání na toto slavnostní shromáždění, zejména její excelenci, paní Aně Mariňo, portugalské velvyslankyni a dočasné sekretářce Premio Ibero-Americano.

Dovolte mi krátce se zmínit o vzniku této ceny.

Po zhroucení komunismu v naší zemi jsem opustil, byv jmenován prorektorem Karlovy university, svoji oblíbenou chemii cukrů, abych se intenzivně věnoval svým novým povinostem. V této své pozici jsem se setkával s mnoha významnými a moudrými osobnostmi, mezi nimi byli i iberoameričtí velvyslanci.

Mnozí z nich se stali mými dobrými přáteli, s nimiž jsem se často setkával formálně i neformálně. Při těchto příložitostech jsme hledali, mimo jiné, i způsob jak pomoci studentům nejen v jejich studiu španělštiny a portugalštiny, ale i v možnostech jak rozšířit jejich vědomosti o historii, kultuře, politice a ekonomii Španělska, Portugalska a zemích Latinské Ameriky.

Při jednom z těchto mých setkáních s velvyslancem Kolumbie, panem Camilo Reyes Rodrigues a velvyslancem Mexika, panem José Cabllero Bazán, jsme přišli na myšlenku založit Premio Ibero-Americano za účelem výše zmíněným.

Tento nápad byl přijat se sympatiemi kolegia rektora UK a byl významně podpořen i sborem tehdejších iberoamerických velvyslanců. A tak vstoupilo Premio Ibero-Americano do života.

A tak, jako jeden ze tří otců zakladatelů, se cítím velmi potěšen, že tato cena se ukázala jako velmi životaschopná a přinášející prospěch, což dokazuje její dnešní jubilejní desáté zasedání.

Do budoucna přeji této soutěži trvalý rozvoj a soutěžícím mnoho úspěchů. A ještě jednou vřelý dík za její podporu jak vedení Karlovy university, tak i všem velvyslancům, kteří se na její realizaci podílejí .

Dík za pozornost a trpělivost.