O Iberoamerické ceně

27. ROČNÍK IBEROAMERICKÉ CENY

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze, tj. velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska, pokračují v tradici započaté v roce 1994 a vyhlašují další ročník soutěže o Iberoamerickou cenu.

Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze, jakožto letošní tajemník soutěže, jménem všech těchto velvyslanectví vyzývá studenty českých vysokých škol k účasti ve 27. ročníku Iberoamerické ceny, udělované za nejlepší esej na jakékoli téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí.

Cílem soutěže je podporovat české vysokoškolské studenty a jejich vědomosti o reáliích iberoamerického světa, tvořeného 22 zeměmi. Studenti odevzdávají práce ve španělském či portugalském jazyce, jež se oba vyučují v rámci českého vzdělávacího systému. Znalost těchto dvou jazyků je pro studenty přínosem, neboť jim mimo jiné umožňuje komunikaci s přibližně 750 miliony lidí žijícími na celém světě, pro něž jsou tyto jazyky mateřštinou.