Pamětní kniha 25 let Iberoamerické ceny v Praze

Při příležitosti jubilejního 25. ročníku Iberoamerické ceny, jehož tajemníkem pro tempore bylo Velvyslanectví Portugalska v České republice, vznikla publikace, která obsahuje vítězné práce ze všech dosud uskutečněných ročníků této prestižní soutěže. Kniha je tak dokladem mnohaleté a plodné spolupráce mezi iberoamerickým a českým prostorem, o niž se zasloužili především studenti a akademici z českých univerzit a představitelé iberoamerických diplomatických misí v České republice. Poděkování patří také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za udělení záštity 25. ročníku Iberoamerické ceny, Iberoamerickému generálnímu sekretariátu a Univerzitě Karlově za dlouhodobou podporu soutěže.

Kniha plná inspirativních studentských textů obsahuje také předmluvy dvou českých vědců zabývajících se iberoamerickým prostorem Šárky Grauové a Josefa Opatrného, velvyslance Portugalska v České republice Luíse de Almeidy Sampaia, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebecy Grynspan.Publikace 25 let Iberoamerické ceny v Praze je dostupná ke stažení ve formátu PDF, EPUB a MOBI.