XXVIII. ročník Iberoamerické ceny zná své vítěze

11. května 2023 proběhlo ve Vlasteneckém sále Karolina Slavnostní udílení XXVIII. Iberoamerických cen.

Na půdě slovutné Uiverzity karlovy se ve čtvrtek 11. května za přítomnosti Její Magnificence rektorky, prof. Mileny Králíčkové, vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pana Václava Velčovského, ředitelky mezinárodních vztahů Universidad de Chile, paní Alicie Salomone a J. E. Hernána Bascuñána, velvyslance Chile, tajemníka pro Tempore Iberoamerické ceny odehrálo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže pro rok 2023.

Udílení cen se zúčastnili zástupci dilomatických misí iberoamerických států, členové akademické obce, studenti a další vážení hosté.

V rámci XXVIII. ročníku Iberoamerické ceny bylo přijato celkem dvanáct soutěžních prací od studentů ze šesti českých univerzit. Porota se po uvážení rozhodla udělit tři ocenění a jedno čestné uznání.

*

První cenu získala slečna Veronika Bílková z Ostravské univerzity, za svoji esej:

Resignifikace předkřesťanských elementů v Latinské Americe a na českém území

* *

Druhou cenu obdržela slečna Caissa Enkt z Palackého Univerzity v Olomouci za svoji práci:

Literatura riodejaneirských předměstí

* * *

Třetí cena putovala slečně Silvii Kubalové z Univerzity Hradec Králové, za její esej:

100 let bilaterálních vztahů: Ekonomická spolupráce Mexiko – Česká republika

Čestné uznání poroty získal za svoji esej Rozdíly ve vztahu k LGTBQI+ komunitě v České republice a ve Španělsku: aktuální situace a novodobý historický kontext pan Tomáš Herzán z Masarykovy Univerzity Brno.

Všem soutěžícím patří velký dík za jejich účast a nasazení, s jakým se zhostili zpracování soutěžních prací. Oceněným studenům blahopřejeme k jejich umístění a všem přejeme mnoho studijních, profesních i osobních úspěchů a děkujeme, že se podílejí na posilování vztahů mezi Iberoamerickými zeměmi a Českou republikou.

Slečna Veronika Bílková přebírá První cenu od Velvyslance Chile, pana Hernána Bascuñána
Slečna Caissa Enkt přebírá 2. cenu od Rektorky Univerzity, prof. Mileny Králíčkové
Slečna Silvia Kubalová přebírá 3. cenu od Vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pana Václava Velčovského

ZAHÁJEN XXVIII. ROČNÍK IBEROAMERICKÉ CENY

28. listopadu 2022 byl zahájen již XXVIII ročník Iberoamerické ceny.

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice zvou studenty všech českých vysokých škol, aby zasílali své eseje ve španělském nebo portugalském jazyce. Témata nejsou omezena, budeme rádi, když v esejích uplatníte poznatky z Vašeho oboru. Soutěž je od doby svého vzniku zaměřena na posilování vztahů mezi zeměmi Iberijského poloostrova, Latinské republiky a Českou republikou a Vaše práce může být v tomto směru velkým přínosem.

Podrobná pravidla účasti najdete v sekci Pravidla soutěže. Velvyslanectví Chile, prozatímní tajemník XXXVIII. ročníku soutěže je Vám k dispozici propřípadné konzultace. Můžete využít kontaktní formulář na této stránce nebo zaslat mail ma info@premioiberomericano.cz

Těšíme se na Vaše práce a přejeme všem hodně štěstí!

Vyhlášení vítězů XXVII. ročníku Iberoamerické ceny

12.5.2022 Iberoamerická cena, Karolinum

Ve čtvrtek 12. května 2022 proběhl ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy slavnostní akt udílení Iberoamerické ceny. Předsedali mu rektorka Univerzity Karlovy, paní Milena Králíčková, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky náměstek MŠMT, Jaroslav Miller,  velvyslankyně Brazilské federativní republiky, Sônia Regina Guimarães Gomes, a v roli čestných hostů brazilská senátorka Soraya Thronicke, a náměstkyně guatemalského Ministerstva zahraničních věcí, paní Ava Atzum Moscoso.

S velkým potěšením oznamujeme jména letošních vítězů soutěže:

První cena: STELA HOUSEROVÁ z Masarykovy univerzity v Brně  za esej “Neorruralidad: comparación de la literatura checa y española con la temática rural”.

Druhá cena: VERONIKA POLANSKÁ z Masarykovy univerzity v Brně za esej “La representación del indígena en los murales de Diego Rivera”.

Třetí cena: KLÁRA NIKITÍNSKÁ z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za esej “El feminismo en las obras de Federico García Lorca”.

Čestné uznání obdržel MICHAEL MAČICA z Univerzity Palackého v Olomouci za esej “Salazarismo – o regime em que Portugal se tornou a periferia da Europa”.

Rádi bychom pogratulovali všem soutěžícím a zvláště vítězům.

Děkujeme všem účastníkům slavnostního ceremoniálu, a těšíme se na příští ročník.

Vyhlášení 27. ročníku soutěže o Iberoamerickou cenu

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze, tj. velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska, pokračují v tradici započaté v roce 1994 a vyhlašují další ročník soutěže o Iberoamerickou cenu. Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze, jakožto letošní tajemník soutěže, jménem všech těchto velvyslanectví vyzývá studenty českých vysokých škol k účasti ve 27. ročníku Iberoamerické ceny, udělované za nejlepší esej na libovolné téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí.

Vyhlášení vítězů 26. ročníku Iberoamerické ceny

Dne 2. června proběhl ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy slavnostní akt udílení Iberoamerické ceny. Slavnostního aktu se účastnili rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Václav Velčovský, velvyslanec Argentinské republiky Roberto Alejandro Salafia a rektor Univerzity v Buenos Aires Alberto Barbieri, jehož účast byla virtuální.

S velkým potěšením oznamujeme jména letošních vítězů soutěže:

První cena: JANA KEPKOVÁ z Univerzity Karlovy v Praze za esej Gotán de Juan Gelman y poesía de Jiří Wolker,

Druhá cena: LUDMILA VYČÍTALOVÁ z Masarykovy univerzity v Brně za esej Educación en Martín Fierro,

Třetí cena: TEREZA MORI z Masarykovy univerzity v Brně za esej Intertextualidade nos contos fantásticos de Mário de Carvalho.

Čestné uznání obdržela LUCIA UHROVÁ z Masarykovy univerzity v Brně za esej El significado y simbolismo del aguacate como planta cultural a través de los tiempos y en diversos entornos culturales: desde la Mesoamérica precolombina hasta la República Checa contemporánea.

Rádi bychom pogratulovali všem soutěžícím a zvláště vítězům.

Děkujeme také za účast všem, kteří se dostavili na slavnostní ceremoniál, a těšíme se na příští ročník.

Slavnostní udílení cen XXVI. ročníku Iberoamerické ceny na Univerzitě Karlově

S potěšením oznamujeme, že dne 2. června 2021 se uskuteční slavnostní udílení 26. Iberoamerické ceny, v jehož průběhu budou vyhlášeni vítězové soutěže. S ohledem na protiepidemická opatření, stejně jako u předešlého ročníku, se slavnostního aktu může zúčastnit pouze omezený počet hostů. Z tohoto důvodu se mohou dostavit pouze hosté s pozvánkou od Tajemníka Pro Témpore a za podmínek, že budou dodržena platná sanitární opatření vlády. Děkujeme za pochopení a účast.

Pamětní kniha 25 let Iberoamerické ceny v Praze

Při příležitosti jubilejního 25. ročníku Iberoamerické ceny, jehož tajemníkem pro tempore bylo Velvyslanectví Portugalska v České republice, vznikla publikace, která obsahuje vítězné práce ze všech dosud uskutečněných ročníků této prestižní soutěže. Kniha je tak dokladem mnohaleté a plodné spolupráce mezi iberoamerickým a českým prostorem, o niž se zasloužili především studenti a akademici z českých univerzit a představitelé iberoamerických diplomatických misí v České republice. Poděkování patří také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za udělení záštity 25. ročníku Iberoamerické ceny, Iberoamerickému generálnímu sekretariátu a Univerzitě Karlově za dlouhodobou podporu soutěže.

Kniha plná inspirativních studentských textů obsahuje také předmluvy dvou českých vědců zabývajících se iberoamerickým prostorem Šárky Grauové a Josefa Opatrného, velvyslance Portugalska v České republice Luíse de Almeidy Sampaia, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebecy Grynspan.Publikace 25 let Iberoamerické ceny v Praze je dostupná ke stažení ve formátu PDF, EPUB a MOBI.