ZAHÁJEN XXVIII. ROČNÍK IBEROAMERICKÉ CENY

28. listopadu 2022 byl zahájen již XXVIII ročník Iberoamerické ceny.

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice zvou studenty všech českých vysokých škol, aby zasílali své eseje ve španělském nebo portugalském jazyce. Témata nejsou omezena, budeme rádi, když v esejích uplatníte poznatky z Vašeho oboru. Soutěž je od doby svého vzniku zaměřena na posilování vztahů mezi zeměmi Iberijského poloostrova, Latinské republiky a Českou republikou a Vaše práce může být v tomto směru velkým přínosem.

Podrobná pravidla účasti najdete v sekci Pravidla soutěže. Velvyslanectví Chile, prozatímní tajemník XXXVIII. ročníku soutěže je Vám k dispozici propřípadné konzultace. Můžete využít kontaktní formulář na této stránce nebo zaslat mail ma info@premioiberomericano.cz

Těšíme se na Vaše práce a přejeme všem hodně štěstí!

Vyhlášení vítězů XXVII. ročníku Iberoamerické ceny

12.5.2022 Iberoamerická cena, Karolinum

Ve čtvrtek 12. května 2022 proběhl ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy slavnostní akt udílení Iberoamerické ceny. Předsedali mu rektorka Univerzity Karlovy, paní Milena Králíčková, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky náměstek MŠMT, Jaroslav Miller,  velvyslankyně Brazilské federativní republiky, Sônia Regina Guimarães Gomes, a v roli čestných hostů brazilská senátorka Soraya Thronicke, a náměstkyně guatemalského Ministerstva zahraničních věcí, paní Ava Atzum Moscoso.

S velkým potěšením oznamujeme jména letošních vítězů soutěže:

První cena: STELA HOUSEROVÁ z Masarykovy univerzity v Brně  za esej “Neorruralidad: comparación de la literatura checa y española con la temática rural”.

Druhá cena: VERONIKA POLANSKÁ z Masarykovy univerzity v Brně za esej “La representación del indígena en los murales de Diego Rivera”.

Třetí cena: KLÁRA NIKITÍNSKÁ z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za esej “El feminismo en las obras de Federico García Lorca”.

Čestné uznání obdržel MICHAEL MAČICA z Univerzity Palackého v Olomouci za esej “Salazarismo – o regime em que Portugal se tornou a periferia da Europa”.

Rádi bychom pogratulovali všem soutěžícím a zvláště vítězům.

Děkujeme všem účastníkům slavnostního ceremoniálu, a těšíme se na příští ročník.

Vyhlášení 27. ročníku soutěže o Iberoamerickou cenu

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze, tj. velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska, pokračují v tradici započaté v roce 1994 a vyhlašují další ročník soutěže o Iberoamerickou cenu. Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze, jakožto letošní tajemník soutěže, jménem všech těchto velvyslanectví vyzývá studenty českých vysokých škol k účasti ve 27. ročníku Iberoamerické ceny, udělované za nejlepší esej na libovolné téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí.

Vyhlášení vítězů 26. ročníku Iberoamerické ceny

Dne 2. června proběhl ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy slavnostní akt udílení Iberoamerické ceny. Slavnostního aktu se účastnili rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Václav Velčovský, velvyslanec Argentinské republiky Roberto Alejandro Salafia a rektor Univerzity v Buenos Aires Alberto Barbieri, jehož účast byla virtuální.

S velkým potěšením oznamujeme jména letošních vítězů soutěže:

První cena: JANA KEPKOVÁ z Univerzity Karlovy v Praze za esej Gotán de Juan Gelman y poesía de Jiří Wolker,

Druhá cena: LUDMILA VYČÍTALOVÁ z Masarykovy univerzity v Brně za esej Educación en Martín Fierro,

Třetí cena: TEREZA MORI z Masarykovy univerzity v Brně za esej Intertextualidade nos contos fantásticos de Mário de Carvalho.

Čestné uznání obdržela LUCIA UHROVÁ z Masarykovy univerzity v Brně za esej El significado y simbolismo del aguacate como planta cultural a través de los tiempos y en diversos entornos culturales: desde la Mesoamérica precolombina hasta la República Checa contemporánea.

Rádi bychom pogratulovali všem soutěžícím a zvláště vítězům.

Děkujeme také za účast všem, kteří se dostavili na slavnostní ceremoniál, a těšíme se na příští ročník.

Slavnostní udílení cen XXVI. ročníku Iberoamerické ceny na Univerzitě Karlově

S potěšením oznamujeme, že dne 2. června 2021 se uskuteční slavnostní udílení 26. Iberoamerické ceny, v jehož průběhu budou vyhlášeni vítězové soutěže. S ohledem na protiepidemická opatření, stejně jako u předešlého ročníku, se slavnostního aktu může zúčastnit pouze omezený počet hostů. Z tohoto důvodu se mohou dostavit pouze hosté s pozvánkou od Tajemníka Pro Témpore a za podmínek, že budou dodržena platná sanitární opatření vlády. Děkujeme za pochopení a účast.

Pamětní kniha 25 let Iberoamerické ceny v Praze

Při příležitosti jubilejního 25. ročníku Iberoamerické ceny, jehož tajemníkem pro tempore bylo Velvyslanectví Portugalska v České republice, vznikla publikace, která obsahuje vítězné práce ze všech dosud uskutečněných ročníků této prestižní soutěže. Kniha je tak dokladem mnohaleté a plodné spolupráce mezi iberoamerickým a českým prostorem, o niž se zasloužili především studenti a akademici z českých univerzit a představitelé iberoamerických diplomatických misí v České republice. Poděkování patří také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za udělení záštity 25. ročníku Iberoamerické ceny, Iberoamerickému generálnímu sekretariátu a Univerzitě Karlově za dlouhodobou podporu soutěže.

Kniha plná inspirativních studentských textů obsahuje také předmluvy dvou českých vědců zabývajících se iberoamerickým prostorem Šárky Grauové a Josefa Opatrného, velvyslance Portugalska v České republice Luíse de Almeidy Sampaia, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebecy Grynspan.Publikace 25 let Iberoamerické ceny v Praze je dostupná ke stažení ve formátu PDF, EPUB a MOBI.

Viktória Polyáková, vítězka 25. jubilejního ročníku, zve studenty k účasti na letošním 26. ročníku soutěže o Iberoamerickou cenu.

Milí študenti,

dostalo sa mi tej cti od Veľvyslanectva Argentíny v Českej republike, aby som Vás oslovila a vyzvala k zapojeniu sa do XXVI. vydania súťaže o Iberoamerickú cenu.

Oproti minulému roku sa stalo v živote každého z nás veľa zmenilo. Spomínam si, ako som presne pred rokom dokončila písanie svojej diplomovej práce. Samozrejme to bolo obdobie plné strestu, ale po niekoľkých dňoch oddychu a po naliehaní vedúcej mojej práce som sa rozhodla zapojiť sa so svojou prácou do súťaže o vyššie spomínanú cenu. Prepracovanie trvalo len pár dní a pomohlo mi získať nový pohľad na problematiku čo mi výrazne pomohlo pri následnej obhajobe diplomovej práce.

Dlho som váhala či má vôbec zmysel sa do tejto prestížnej súťaže vôbec zapojiť, ale nakoniec som za svoje rozhodnutie veľmi rada. Každá práca prináša nový uhol pohľadu na známe či menej povedomé témy, je dôležité si veriť a podeliť sa s ostatnými o svoje poznatky a zistenia, Premio Iberoamericano k tomu poskytuje skvelé fórum.

Vo svojej záverečnej práci som sa venovala zobrazeniu prechodu z monarchie na republiku v dielach realistickej fázy známeho brazílskeho spisovateľa Machada de Assis. Pre svoju súťažnú edej som sa rozhodla sa zamerať na dva romány: Esaú e Jacó a Memorial de Aires.

Veľmi ma teší, že odbornú porotu moja práca zaujala a rozhodla sa ju oceniť 1. miestom. Bohužiaľ som sa kvôli nepriaznivým okolnostiam nemohla osobne zúčastniť slávnostného odovzdávania cien. SOm však veľmi vďačná za cenné dary od usporiadateľov- môžem si skracovať dni doma čítaním kvalitnej literatúry španielsky- a portugalsky hovoriacich krajín a dúfam, že už čoskoro budem mať možnosť použiť finančnú odmenu na cestovanie.

Verím, že veľa z Vás využije možnosť zapojiť sa do súťaže o Iberoamerickú cenu, je to jedinečná možnosť ako získať skúsenosti s písaním, stať sa súčasťou akademického sveta a súťažiť o cenné výhry.

Všetkým súťažiacim držím palce a teším sa na zverejnenie víťazných esejí.

S pozdravom,

Viktória Polyáková

Vyhlášení 26. ročníku soutěže o Iberoamerickou cenu

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze, tj. velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska, pokračují v tradici započaté v roce 1994 a vyhlašují další ročník soutěže o Iberoamerickou cenu. Velvyslanectví Argentiny v Praze, jakožto letošní tajemník soutěže, jménem všech těchto velvyslanectví vyzývá studenty českých vysokých škol k účasti ve 26. ročníku Iberoamerické ceny, udělované za nejlepší esej na libovolné téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí.