ZAHÁJEN XXVIII. ROČNÍK IBEROAMERICKÉ CENY

28. listopadu 2022 byl zahájen již XXVIII ročník Iberoamerické ceny.

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice zvou studenty všech českých vysokých škol, aby zasílali své eseje ve španělském nebo portugalském jazyce. Témata nejsou omezena, budeme rádi, když v esejích uplatníte poznatky z Vašeho oboru. Soutěž je od doby svého vzniku zaměřena na posilování vztahů mezi zeměmi Iberijského poloostrova, Latinské republiky a Českou republikou a Vaše práce může být v tomto směru velkým přínosem.

Podrobná pravidla účasti najdete v sekci Pravidla soutěže. Velvyslanectví Chile, prozatímní tajemník XXXVIII. ročníku soutěže je Vám k dispozici propřípadné konzultace. Můžete využít kontaktní formulář na této stránce nebo zaslat mail ma info@premioiberomericano.cz

Těšíme se na Vaše práce a přejeme všem hodně štěstí!

Pamětní kniha 25 let Iberoamerické ceny v Praze

Při příležitosti jubilejního 25. ročníku Iberoamerické ceny, jehož tajemníkem pro tempore bylo Velvyslanectví Portugalska v České republice, vznikla publikace, která obsahuje vítězné práce ze všech dosud uskutečněných ročníků této prestižní soutěže. Kniha je tak dokladem mnohaleté a plodné spolupráce mezi iberoamerickým a českým prostorem, o niž se zasloužili především studenti a akademici z českých univerzit a představitelé iberoamerických diplomatických misí v České republice. Poděkování patří také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za udělení záštity 25. ročníku Iberoamerické ceny, Iberoamerickému generálnímu sekretariátu a Univerzitě Karlově za dlouhodobou podporu soutěže.

Kniha plná inspirativních studentských textů obsahuje také předmluvy dvou českých vědců zabývajících se iberoamerickým prostorem Šárky Grauové a Josefa Opatrného, velvyslance Portugalska v České republice Luíse de Almeidy Sampaia, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu Rebecy Grynspan.Publikace 25 let Iberoamerické ceny v Praze je dostupná ke stažení ve formátu PDF, EPUB a MOBI.