XXVIII. ročník Iberoamerické ceny zná své vítěze

11. května 2023 proběhlo ve Vlasteneckém sále Karolina Slavnostní udílení XXVIII. Iberoamerických cen.

Na půdě slovutné Uiverzity karlovy se ve čtvrtek 11. května za přítomnosti Její Magnificence rektorky, prof. Mileny Králíčkové, vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pana Václava Velčovského, ředitelky mezinárodních vztahů Universidad de Chile, paní Alicie Salomone a J. E. Hernána Bascuñána, velvyslance Chile, tajemníka pro Tempore Iberoamerické ceny odehrálo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže pro rok 2023.

Udílení cen se zúčastnili zástupci dilomatických misí iberoamerických států, členové akademické obce, studenti a další vážení hosté.

V rámci XXVIII. ročníku Iberoamerické ceny bylo přijato celkem dvanáct soutěžních prací od studentů ze šesti českých univerzit. Porota se po uvážení rozhodla udělit tři ocenění a jedno čestné uznání.

*

První cenu získala slečna Veronika Bílková z Ostravské univerzity, za svoji esej:

Resignifikace předkřesťanských elementů v Latinské Americe a na českém území

* *

Druhou cenu obdržela slečna Caissa Enkt z Palackého Univerzity v Olomouci za svoji práci:

Literatura riodejaneirských předměstí

* * *

Třetí cena putovala slečně Silvii Kubalové z Univerzity Hradec Králové, za její esej:

100 let bilaterálních vztahů: Ekonomická spolupráce Mexiko – Česká republika

Čestné uznání poroty získal za svoji esej Rozdíly ve vztahu k LGTBQI+ komunitě v České republice a ve Španělsku: aktuální situace a novodobý historický kontext pan Tomáš Herzán z Masarykovy Univerzity Brno.

Všem soutěžícím patří velký dík za jejich účast a nasazení, s jakým se zhostili zpracování soutěžních prací. Oceněným studenům blahopřejeme k jejich umístění a všem přejeme mnoho studijních, profesních i osobních úspěchů a děkujeme, že se podílejí na posilování vztahů mezi Iberoamerickými zeměmi a Českou republikou.

Slečna Veronika Bílková přebírá První cenu od Velvyslance Chile, pana Hernána Bascuñána
Slečna Caissa Enkt přebírá 2. cenu od Rektorky Univerzity, prof. Mileny Králíčkové
Slečna Silvia Kubalová přebírá 3. cenu od Vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pana Václava Velčovského